Nieuws

nov
3

Nog € 138,6 miljoen over voor het aardgasvrij maken van huurwoningen

Vanaf 1 mei 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. Voor de regeling is voor de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er tot en met 1 november 2020 in totaal 90 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. Er is inmiddels aan 75 aanvragers voor € 55.692.579 aan subsidie verstrekt. Het nog beschikbare budget bedraagt daarmee € 138.607.421, al wordt met de nog openstaande aanvragen een bedrag van € 10.813.238 geclaimd.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-verhuurders

Terug naar overzicht