Nieuws

nov
3

Fryslân geeft extra subsidie voor energiebesparing eigen huis

De provincie Fryslân heeft de Subsidieregeling Friese Plusregeling energiebesparing eigen huis (FPEEH) gepubliceerd.

De nieuwe regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in Fryslân in bestaande koopwoningen in de particuliere sector, alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan een of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

In aanmerking voor subsidie komen inwoners van Fryslân die na 31 mei 2020 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie hebben ontvangen op grond van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

De subsidie, de zogenaamde Friese plus, bedraagt één derde van de hoogte van het subsidiebedrag zoals door RVO is vastgesteld. Als men bijvoorbeeld € 1500 SEEH-subsidie ontvangt van RVO, dan krijgt men vanuit Fryslân daar bovenop dus nog eens € 500.

Een subsidie kan niet rechtstreeks door de subsidieontvanger worden aangevraagd. De subsidie wordt geacht te zijn aangevraagd als Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de gegevens van de subsidieontvanger hebben ontvangen van RVO. De subsidieontvanger dient hiervoor RVO wel toestemming te verlenen.

Het subsidieplafond van € 2,95 miljoen wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Terug naar overzicht