Nieuws

nov
3

Toch nog budget voor verwijderen asbestdaken

Sinds vandaag is het budget voor 2017 van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken verhoogd van € 25 miljoen naar € 26,2 miljoen. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Vorige week bleek het budget voor 2017 bereikt te zijn. Veel mensen maken gebruik van de regeling. Met de verruiming van het budget wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven voorkomen dat aanvragers moeten wachten tot 2018 voordat ze weer subsidie kunnen aanvragen.

Doel van de regeling is de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016-2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben, kan worden gehaald. De vergoeding kan worden aangevraagd door degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Gemeenten en provincies kunnen ook een aanvraag indienen wanneer zij optreden als eigenaar van het gebouw. Zij komen op dezelfde wijze in aanmerking voor de subsidie als particulieren en ondernemingen.

Terug naar overzicht