Nieuws

nov
3

TKI Urban Energy opent oproep voor samenwerkingsprojecten

TKI Urban Energy heeft nog ruim € 900.000 beschikbaar uit het TKI Toeslag budget 2014. Tot en met 15 januari 2018 kunnen geïnteresseerde partijen een voorstel indienen voor een samenwerkingsproject. Uw projectvoorstel moet een samenwerkingsproject zijn voor onderzoek en ontwikkeling van een onderzoeksorganisatie met een of meer private partijen (ondernemingen), conform de regeling TKI-toeslag 2014.

Uw project past binnen één van de vijf programmalijnen:

  • Zonnestroomtechnologieën (PV);
  • Warmte en koude installaties;
  • Multifunctionele bouwdelen;
  • Flexibele energie-infrastructuur;
  • Energieregelsystemen en -diensten.

TKI Urban Energy streeft naar projecten die minimaal €100.000 subsidie aanvragen. De ontvanger van TKI-toeslag wendt de TKI-toeslag zodanig aan dat het totale bedrag aan steun dat voor een samenwerkingsproject beschikbaar is niet meer bedraagt dan:

  • 85% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op fundamenteel onderzoek (FO);
  • 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek (IO); en
  • 25% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling (EO).

Het overige deel van de subsidiabele kosten dient gedekt te worden door private cofinanciering door ondernemingen (in cash of in natura).

De subsidiabele kosten van deelnemers worden berekend volgens het EZ-kaderbesluit. Hierbij mag geen sprake zijn van overschrijding van Europese staatssteunregels. Het is toegestaan subsidies te combineren (“stapelen”), mits u voldoet aan het minimale percentage private cofinanciering zoals hierboven genoemd. Elders verkregen subsidie wordt in mindering gebracht op de bijdrage. 

 

U kunt voor indiening, uw projectidee laten toetsen. Hierbij kunt u gebruik maken van het formulier, en stuurt dit naar info@tki-urbanenergy.nl. Toetsing is mogelijk tot uiterlijk 15 december 2017.

Terug naar overzicht