Nieuws

nov
3

Voorlichtingsbijeenkomst over 'Groningen op voorsprong'

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland organiseert op donderdag 19 november 2015 een voorlichtingsbijeenkomst over 'Groningen op voorsprong'. Het sectorplan Groningen op voorsprong is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, de Gemeente Groningen en de Provincie Groningen. In het sectorplan zijn een viertal maatregelen opgenomen waarmee de initiatiefhouders het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van de marktvraag willen realiseren.  
 
Onderdeel van het sectorplan Groningen op voorsprong is een mobiliteitscentrum. Op 24 november organiseert het mobiliteitscentrum een 'Meet & Greet' in het Infrahuis in Groningen.
 
Ook kunnen werkgevers via de de subsidieregeling Onderneming en Arbeidsmarkt Groningen (OAG) subsidie ontvangen voor het inzetbaar houden en maken van personeel. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

Toekomst gericht scholen;
Om- en bijscholing;
Begeleiding door een oudere werknemer;
Het in dienst nemen van een kwetsbare werknemer;
BBL.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst 'Groningen op voorsprong'.

Terug naar overzicht