Nieuws

nov
3

Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 gepubliceerd

Minister Bussemaker van OCW heeft de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 bekendgemaakt. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. De Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 komt te vervallen. De nieuwe regeling is op een aantal punten gewijzigd. De regeling heeft tot doel om tentoonstellingen met belangrijke bruiklenen mogelijk te maken, door de verzekeringskosten daarvoor te beperken. Bij de regeling uit 2008 werd altijd een vast indemniteitspercentage van 30% gehanteerd. Dit is vervangen door een maximum van 30% indemniteit. Het wijzigen van een vast naar een maximaal indemniteitspercentage zorgt naar verwachting voor een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte van de indemniteitsregeling, waardoor meer tentoonstellingen kunnen worden ondersteund. Daarnaast is een maximaal indemniteitsbedrag per tentoonstelling van € 75 miljoen ingevoerd. Dit bedrag is het gemiddelde indemniteitspercentage, waarvoor de afgelopen jaren aanvragen zijn ingediend.
 
Om een substantiële premiekorting te garanderen, is een drempelwaarde ingesteld voor de premiekorting. De korting moet minimaal 20% bedragen wil een aanvrager in aanmerking komen voor indemniteit. Om transparantie en efficiënt gebruik van de regeling te bevorderen, is er een indieningstermijn van maximaal één jaar ingevoerd. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Terug naar overzicht