Nieuws

nov
3

Multiple sclerosis - MS Research Subsidieronde winter 2016 ( 50.000)

Bij de Stichting MS Research kunnen tot en met 4 januari 2016 aanvragen worden ingediend voor pilotprojecten en werkbezoeken in het buitenland. Voor een pilotproject kan maximaal 50.000 worden aangevraagd voor een periode van maximaal 12 maanden. Voor werkbezoeken in het buitenland is 3.000 per aanvraag beschikbaar voor een bezoek van 6 maanden. 
Pilotprojecten zijn bedoeld voor onderzoekers met goede ideeën en hypothesen die nog niet gebaseerd zijn op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Een korte pilotstudie kan uitwijzen of een bepaald onderzoek daadwerkelijk tot goede resultaten kan leiden. De mogelijkheid voor dit soort onderzoek wordt geboden door middel van een subsidie voor pilots van maximaal 1 jaar. In de aanvraag moet aangegeven worden wat de plannen voor de komende jaren zijn op het moment dat er inderdaad bruikbare resultaten uitkomen.Werkbezoeken in het buitenland richten zich op onderzoekers in dienst van een Nederlandse instelling: zij kunnen een half jaar onderzoek doen aan een wetenschappelijk instituut in het buitenland. In aanmerking komen promovendi en postdocs.
De sluitingsdatum voor de tweede subsidieronde van 2016 is ook al bekend, namelijk 8 augustus 2016. Deze ronde zal openstaan voor vooraanmeldingen van meerjarige projecten. Ook kunnen dan opnieuw aanvragen voor pilotprojecten en werkbezoeken worden ingediend, tenminste voor zover het budget dat toelaat.
 
De Stichting MS Research heeft als doel wetenschappelijk onderzoek naar MS te financieren, meer begrip te kweken voor het leven met MS en werken aan de ontwikkeling van een optimale inrichting van zorg aan mensen met MS.

Terug naar overzicht