Nieuws

nov
3

Mediafonds opent stimuleringsregeling voor internationale dramaseries

Het Mediafonds wil het genre kwaliteitsdrama een impuls geven. Daarom stelt zij subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van dramaseries voor volwassenen van internationaal niveau. De eenmalige stimuleringsregeling is opgedeeld in twee fasen. Voor de treatment-bijdrage is de deadline 10 maart 2016. Maximaal vier projecten worden met een ontwikkelingsbudget van maximaal 65.000 gehonoreerd. Vervolgens kan nog een aanvraag worden gedaan voor een scenario-bijdrage. 
De dramaseries van in beginsel 8-12 afleveringen moeten primair voor de Nederlandse markt geschikt zijn, maar tevens de potentie hebben een internationaal publiek te bereiken middels internationale verkoop en/of co-financiering. Aandachtspunt is dat inhoudelijk zeer lokale producties juist vaak internationale potentie hebben. Er wordt gezocht naar originele series van artistiek hoogwaardige kwaliteit.
 
Voor de ontwikkelingsfase kan een treatment-bijdrage (deadline: 10 maart 2016) worden aangevraagd. In de ontwikkelingsfase staan de onderbouwing van het idee voor de serie en de internationale ambitie en potentie voorop. De scenaristen vormen als auteurs het uitgangspunt van de regeling, maar elke rechtspersoon kan indienen. Minimale vereiste is een intentieverklaring van een landelijke publieke omroep. Van de ingediende scenario-aanvragen (deadline: 3 november 2016) worden maximaal twee dramaseries met internationale potentie gehonoreerd met een scenario-bijdrage op maat. Hiertoe stelt het Mediafonds de benodigde gelden beschikbaar. De aanvraag voor een scenario-bijdrage moet worden gedaan door een landelijke publieke omroep.

Terug naar overzicht