Nieuws

nov
3

Longfonds opent nieuwe call voor consortia (€ 750.000)

Het Longfonds roept consortia op om onderzoeksvoorstellen in te dienen binnen de thema’s preventie, zorg/behandeling en longweefselherstel. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 7 december 2015. Een consortium moet bestaan uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen. Verder moet tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken zijn voor de medische relevantie van het onderzoek. 
Voor de thema’s preventie en zorg/behandeling geldt dat er per consortiumproject maximaal € 750.000 subsidie kan worden aangevraagd. Voor het thema longweefselherstel geldt dat er per consortiumproject maximaal € 600.000 subsidie kan worden aangevraagd. Uitgaande van een subsdietoekenning waarin het maximale budget wordt aangevraagd, is er ruimte voor één subsidie binnen het thema preventie, één subsidie binnen het thema zorg/behandeling en één subsidie binnen het thema longweefselherstel.
Subsidies voor onderzoek door grotere consortia van instituten vormen de voornaamste financieringsvorm van het Longfonds. De looptijd van een consortiumproject is vastgesteld op maximaal 5 jaar. Afwijkingen zijn mogelijk mits deze goed beargumenteerd worden en een positief advies krijgen van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC).

Terug naar overzicht