Nieuws

nov
3

K.F. Hein Stiching maakt nieuwe deadlines bekend

De K.F. Heinstichting is een vermogensfonds met drie dochterstichtingen. Deze drie fondsen verlenen ondersteuning aan organisaties en instellingen op het gebied van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkelingen, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Aanvragen worden onderverdeeld in twee categorieŽn. Voor aanvragen met een gevraagd bedrag hoger dan Ä 3000 zijn voor 2016 nieuwe deadlines vastgesteld. De uiterste indieningsdata zijn 1 februari; 2 mei; 15 augustus en 24 oktober. De stichting streeft er naar, binnen anderhalve maand na deze indieningsdatum een reactie op de aanvragen te geven.
Projecten waarvoor het bedrag niet meer dan € 3.000 bedraagt, kunnen doorlopend worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Hiervoor geldt een behandeltermijn van twee maanden.
 
De K.F. Hein Stichting bestaat uit het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Monumenten en het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. De fondsen geven financiële steun aan Utrechtse organisaties en instellingen.

Terug naar overzicht