Nieuws

nov
3

Grootmetaal: nieuw tijdvak geopend voor cofinanciering van-werk-naar-werktrajecten

Regionale samenwerkingsverbanden, van minimaal twee metalektrobedrijven en met betrokkenheid van sociale partners, kunnen 50% cofinanciering aanvragen op de uitvoering van van-werk-naar-werk-trajecten. Met deze VWNW-trajecten wordt beoogd werknemers, die om welke reden dan ook het bedrijf moeten verlaten, te begeleiden naar ander werk in of buiten de sector. Het zevende tijdvak voor het indienen van projectvoorstellen is van 2 november 2015, 9.00 uur tot en met 30 november 2015, 17.00 uur.  
Dit nieuwe tijdvak is door AO-Metalektro opengesteld, omdat een eerder ingediende projectaanvraag is geannuleerd. Hierdoor is er alsnog ruimte voor maximaal 45 VWNW-trajecten in de regio. De penvoerder van een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld op volledigheid.
 
Er worden verschillende eisen gesteld aan de van-werk-naar-werk-trajecten:

Een projectvoorstel omvat minimaal 5 werknemers;
Een project kent in principe een duur van maximaal 12 maanden. Per VWNW-traject zijn de subsidiabele kosten gemaximeerd op € 5.000 per werknemer. De maximale subsidie is € 2.500, namelijk 50% van de kosten van de VWNW-trajecten;
De op te voeren activiteiten en kosten bestaan uitsluitend uit de externe kosten voor de uitvoering van VWNW-trajecten binnen het regionale samenwerkingsverband;
Een VWNW-traject bestaat in alle gevallen minimaal uit activiteiten in het kader van begeleiding en matching en eventueel benodigde scholing/coaching;
VWNW-trajecten worden uitgevoerd in de periode van 2 februari 2015 tot 2 februari 2017.

Deze subsidieregeling maakt deel uit van het sectorplan voor de metalektro. Zie hier voor het complete aanbod van maatregelen uit het sectorplan.

Terug naar overzicht