Nieuws

nov
3

Grootmetaal: aanvraagperiode geopend voor Servicepunten Techniek

Het A+O Fonds Metalektro heeft een subsidieregeling opengesteld voor de update van of nieuw te starten Servicepunten Techniek (SPT). Het Fonds heeft een budget van 124.000 beschikbaar voor de regeling. Een onderneming kan voor de update van een SPT maximaal 9.000 aanvragen en voor een nieuw te starten SPT maximaal 15.000. Met de middelen kan een onderneming externe adviesuren bekostigen. Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 februari 2016. 
Ondernemers in de technische branche kunnen binnen een SPT terecht voor informatie en advies op het gebied van personeel. Het servicepunt wil werkzoekenden of met ontslag bedreigde technici direct bemiddelen naar (ander) werk.
 
Voor een update Servicepunt Techniek geldt: uw SPT is een reeds bestaand SPT en is op dit moment ook actief. Door middel van deelname aan het project kunt u een kwaliteitsslag maken in het plan van aanpak van uw SPT en / of een aantal activiteiten uitvoeren die verdere structuur en richting geven aan uw SPT. A+O financiert de ontwikkeling van het plan van aanpak en ontwikkeling en uitvoering van activiteiten die u in de projectaanvraag benoemt en verder wenst uit te werken in lijn met de visie en doelstellingen van uw SPT.
 
Voor een nieuw te starten Servicepunt Techniek geldt: u bent voornemens een nieuw SPT te starten of u hebt de eerste stappen gezet een SPT te starten. Er is nog geen geformaliseerde structuur en activiteiten zijn nog niet uitgewerkt tot een aanbod. Het SPT komt nog niet structureel bijeen. Door middel van deelname aan het project kunt u een plan van aanpak ontwikkelen en / of een aantal activiteiten ontwikkelen en uitvoeren waarmee u het SPT kunt starten. A+O financiert de uitvoering van activiteiten die u in de projectaanvraag benoemt en verder wenst uit te werken in lijn met de visie en doelstellingen van uw SPT.
 
Externe adviesuren (maximaal uurtarief € 95, inclusief BTW) zijn subsidiabel voor het uitvoeren van activiteiten die:

zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de bestaande dienstverlening van het SPT en / of;
nog geen deel uitmaken van de bestaande dienstverlening van het SPT en / of van deelnemende partijen van het SPT en daarmee nieuw en onderscheidend zijn;
aansluiten op de visie en doelstellingen van het SPT;
aansluiten op de behoefte van werkgevers die gebruik maken van de dienstverlening van het SPT;
worden ingebed in de structuur van het SPT;
niet worden gefinancierd vanuit middelen van andere Sectorplannen en / of andere subsidieregelingen;
een link hebben met de sector Metalektro.

Terug naar overzicht