Nieuws

nov
3

Waddenfonds draagt bij aan ecologische hoofdstructuur Texel

Het Waddenfonds verstrekt een bijdrage van 347.700 voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) op Texel. Om het gewenste einddoeltype voor het gebied De Bol/De Bemes te bereiken, zijn aanvullende inrichtingswerkzaamheden nodig. Dit valt buiten de reguliere basisinrichting die behoort bij EHS-aankopen. De totale kosten van het project bedragen 428.000. De werkzaamheden betreffen verlaging van het maaiveld, het graven van slenken en een gedeeltelijke verhoging van de waterstand.

Overigens kunnen bij het Waddenfonds tot en met 5 november 2014 aanvragen worden ingediend binnen de huidige openstellingsperiode, waarvoor een budget van € 23,75 miljoen beschikbaar is. Zie hier welke activiteiten binnen de verschillende thema's voor subsidie in aanmerking komen. Een project komt alleen voor subsidie in aanmerking als de subsidiabele projectkosten tenminste € 200.000 bedragen (voor Lokale Innovaties is dit bedrag tenminste € 10.000). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Terug naar overzicht