Nieuws

nov
3

Stand van zaken ESF Duurzame Inzetbaarheid op 31 oktober 2014

Op 15 oktober 2014 is de aanvraagperiode voor het ESF-onderdeel Duurzame Inzetbaarheid geopend. Voor deze indienperiode, die sluit op 7 november a.s., is een budget beschikbaar van 22 miljoen. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd op 10.000. Op 31 oktober om 15:00 uur waren er circa 1940 aanvragen ingediend.

Het doel van de regeling Duurzame Inzetbaarheid is om medewerkers langer en productief aan het werk te houden en om leeftijdsbewust personeelsbeleid te bevorderen. Een project mag hoogstens tien maanden duren, waarvan enkel de directe kosten van de adviseurs subsidiabel zijn. Projecten moeten gericht zijn op een van de volgende thema’s:
• Bedrijfs-of organisatiescan;
• Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
• Gezond en veilig werken;
• Leercultuur voor werknemers;
• Aanpassen organisatie van het werk;
• Interne en externe mobiliteit;
• Flexibele werkcultuur;
• Arbeidstijdenmanagement.

Terug naar overzicht