Nieuws

nov
3

Overijssel maakt nieuwe subsidieplafonds bekend

De provincie Overijssel heeft voor 2014 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, waaronder wonen, verkeer en landbouw. Het Uitvoeringsbesluit is opgebouwd uit hoofdstukken, die nader zijn onderverdeeld in paragrafen. Er zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor:
Hoofdstuk 5 Wonen en leefomgeving: Paragraaf Kulturhusen: € 93.177 voor experimenten die bijdragen aan kennis en ervaring voor het ontwikkelen van toekomstbestendige kulturhusen;
Hoofdstuk 7: Verkeer, vervoer en wegen: Paragraaf Ketenmobiliteit Overijssel 2014 - 2015: € 3.162.500 voor de subparagraaf Beter Benutten. Het bedrag zal als volgt over de regio's worden verdeeld:

Regio Zwolle-Kampen Netwerkstad (samenwerkende gemeenten): € 1.100.000,
Regio Twente (de regio zelf of samenwerkende gemeenten): € 1.500.000,
Regio Stedendriehoek, Overijssels deel (samenwerkende gemeenten): € 562.500;


Hoofdstuk 9: Landbouw, natuur en landschap:

Paragraaf Uitvoering Groene en Blauwe diensten 2014-2015: € 1.500.000,
Paragraaf Projectvoorstel Groene en Blauwe diensten: € 0,
Paragraaf Organisatie van uitvoering Groene en Blauwe diensten: € 0,
Paragraaf Faunabeheereenheden: € 215.000.

Terug naar overzicht