Nieuws

nov
3

Noord-Holland kondigt Uitvoeringsregeling subsidie opstartkosten kredietunies aan

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland nemen een aantal maatregelen rondom de financieringsproblematiek van het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Naast het uitwerken van een opdracht voor een regionale promotiecampagne voor crowdfunding hebben Gedeputeerde Staten besloten, om een subsidieregeling opstartkosten kredietunies uit te gaan werken.

Het faciliteren van kredietunies is één van de maatregelen die de (Rijks)overheid neemt om het MKB een betere toegang tot financiering te geven. De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) faciliteert en begeleidt de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland.

Terug naar overzicht