Nieuws

nov
3

Nieuwe maatregelen Leven Lang Leren

Met verschillende maatregelen wil het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Zo komen vouchers beschikbaar voor Hbo-deeltijdstudenten in de zorg, welzijn en techniek. Met deze vouchers ter waarde van 1.250 moeten ze onderwijs kunnen inkopen bij bekostigde en onbekostigde instellingen. Als ze voldoende studievoortgang hebben geboekt, kunnen ze aanspraak maken op een volgende voucher.

Het kabinet kondigt aan dat een experiment met deze vouchers zo snel mogelijk van start gaat, maar uiterlijk in september 2016. Voor leraren zijn er al enkele regelingen om om- en bijscholing te bevorderen, zoals de lerarenbeurs, de educatieve minor en de programma’s Eerst de Klas en het onderwijstraineeship.

Ook worden maatregelen ingezet die samenhangen met het Studievoorschot om het Leven Lang Leren te bevorderen. Het levenlanglerenkrediet biedt nieuwe groepen studenten (die geen recht meer hebben op studiefinanciering) de gelegenheid om collegegeld of lesgeld (in het mbo) te lenen tegen gunstige, sociale voorwaarden. De eerste vier jaargangen studenten die vanaf 2015/16 instromen in bachelor- of masterfase krijgen studievouchers ter waarde van € 2000 die ze vijf tot tien jaar na afstuderen kunnen inzetten voor bijscholing.

In het mbo wordt het mogelijk om certificaten te halen voor onderdelen van bestaande kwalificaties en zogeheten keuzedelen. Dit zijn onderdelen van het onderwijsprogramma die een school vrij kan invullen om beter te kunnen inspelen op de vraag van het regionale bedrijfsleven.

Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in de Kamerbrief Leven Lang Leren.

Terug naar overzicht