Nieuws

nov
3

Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed maakt nieuwe deadlines bekend

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds heeft nieuwe deadlines vastgesteld voor de Bijdrage Veiligheidszorg en de Vrije Beurs Praktijkverdieping. In 2015 zijn er deadlines voor de Bijdrage Veiligheidszorg op 6 maart, 3 juli en 2 oktober. Voor de Vrije Beurs Praktijkverdieping zijn de deadlines 16 januari, 3 april, 10 juli en 9 oktober 2015.

Met de Bijdrage Veiligheidzorg kan subsidie worden aangevraagd voor het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw van collectiebeherende niet- rijksinstellingen, zoals musea en kerken.

De Beurzen Praktijkverdieping zijn bedoeld voor kunstenaars en bemiddelaars. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor artistiek of wetenschappelijk onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping waarmee zij hun artistieke ontwikkeling en/of cultureel ondernemerschap willen bevorderen.

Terug naar overzicht