Nieuws

nov
3

Cultuureducatie voor het vmbo: deadline in februari

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds het verbeteren en verstevigen van de kwaliteit van cultuureducatie in het VMBO. Voor deze subsidieregeling Cultuureducatie voor het VMBO is een nieuwe deadline vastgesteld, namelijk 3 februari 2015. Culturele instellingen (zonder winstoogmerk) kunnen een aanvraag indienen, waarbij geldt dat tenminste met één school samengewerkt moet worden.

Stimuleringssubsidies kunnen worden verstrekt voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie, specifiek gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor cultuureducatie activiteiten in het VMBO. Per project wordt (voor de gehele projectperiode) minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 ter beschikking gesteld. Dit is dus minimaal € 25.000 tot maximaal € 50.000 per jaar.

Naar aanleiding van de evaluatie van een eerdere ronde in 2013 zijn enkele verbeterpunten in de subsidieregeling verwerkt. Zo is de deadline iets vervroegd zodat al voor de zomervakantie duidelijkheid gegeven kan worden of een project subsidie ontvangt of niet, dient in de doelstelling van een project de nadruk te liggen op een doorgaande leerlijn en is de samenwerkingsovereenkomst met de school verplicht zodat het project goed kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Terug naar overzicht