Nieuws

okt
3

Tweede aanvraagronde NWO Open Competitie – SGW gelanceerd

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) heeft de tweede aanvraagronde van het financieringsinstrument NWO Open Competitie – SGW gelanceerd.

De NWO Open Competitie – SGW biedt aanvragers de mogelijkheid binnen één domeinbreed instrument financiering aan te vragen voor grote en kleine projecten met een vrij, nieuwsgierigheidsgedreven karakter. Dat geldt ook voor interdisciplinair of domeinoverstijgend onderzoek. Financiering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Onderzoekers kunnen in deze ronde zonder thematische beperkingen aanvragen doen voor projecten met een primair sociale of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en -probleemstelling. Per aanvraag is maximaal € 750.000 aan financiering beschikbaar. Er is een budget van ruim € 22 miljoen te verdelen.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 16 januari 2020, de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 9 juli 2020.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html

Terug naar overzicht