Nieuws

okt
3

NWO opent nieuwe oproep voor programma Energiesysteemintegratie

NWO heeft in nauwe samenwerking met het Programma Systeemintegratie van de Topsector Energie, de derde call voor het programma Energiesysteemintegratie geopend.

In deze al aangekondigde call 'Energiesysteemintegratie: Naar een toekomstbestendig, betaalbaar, en betrouwbaar energiesysteem' kunnen onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen, TO2-instellingen en hogescholen voorstellen indienen op het gebied van energiesysteemintegratie.

Er is voor de call een bedrag van € 4,7 miljoen tot € 5 miljoen gereserveerd, gefinancierd door NWO-ENW, NWO-SGW, Topsector Energie en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Daarnaast stelt het Netherlands eScience Center (NLeSC) zogeheten eScience Research Engineers ter beschikking ter waarde van € 1,2 miljoen.

De call richt zich op de integratievraagstukken van energiesystemen op verschillende schaalniveaus. Denk hierbij aan het koppelen en optimaliseren van de infrastructuren voor productie, transport en opslag van energie en bijvoorbeeld het vinden van optimale transitiepaden. Het systeem als geheel staat centraal, niet de specifieke onderdelen. Doel van de call is tevens om digitale technologie├źn voor energiesysteemintegratie breed maatschappelijk beschikbaar te maken.

Onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen kunnen als hoofd- of medeaanvrager indienen. Onderzoekers van hogescholen en TO2-instellingen kunnen tevens salariskosten aanvragen, zij kunnen echter alleen als medeaanvrager optreden.

Aan elk toegekend project wordt een eScience Research Engineer toegevoegd. Elk voorstel dient daarom een aanpak van de eScience component van het onderzoek te bevatten. Voorstellen dienen daarnaast zoveel mogelijk multidisciplinair van opzet te zijn. Er is een verplichte in-kind of cash bijdrage bovenop het bij NWO aangevraagde projectbudget, te leveren door publieke/private partijen.

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag voor een verplicht adviesgesprek bij het NLeSC is 3 november 2019. Verplichte vooraanmeldingen kunnen vervolgens tot en met 3 december 2019 worden ingediend, en uitgewerkte aanvragen tot en met 16 juni 2020.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/call-energiesysteemintegratie-opent.html

Terug naar overzicht