Nieuws

okt
3

Nieuwe regeling steunt gemeenten bij reductie energiegebruik woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik (RRE) gepubliceerd.

Doel van deze regeling, die onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak en al eerder werd aangekondigd in het Klimaatakkoord, is het ondersteunen van gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben om de CO2-uitstoot te verlagen door reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom die niet zijn bedoeld voor verhuur. In totaal is er een budget van € 87 miljoen beschikbaar.

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. Per gemeente kan maximaal één aanvraag ingediend worden.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt omvatten of zijn ondersteunend aan:

  • het energiezuinig laten inregelen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere eigenaar van een woning; en
  • het geven van advies over en stimuleren van andere energiebesparende maatregelen die een particuliere eigenaar van een woning kan uitvoeren of kan laten uitvoeren.


De activiteiten moeten tot doel hebben het energiegebruik in minimaal 1000 woningen te verminderen.

Een specifieke uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Het bedrag per woning waarin energiebesparende maatregelen worden getroffen of waarvan eigenaren of bewoners advies ontvangen over energiebesparing is € 90.

Aanvragen kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De specifieke uitkeringen worden verstrekt op basis van rangschikking van de aanvragen.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-helpt-gemeenten-energie-te-besparen

Terug naar overzicht