Nieuws

okt
3

Subsidieplafond en aanvraagperiode bekendgemaakt voor Limburgs natuur- en landschapsbeheer in beheerjaar 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het Openstellingsbesluit voor het beheerjaar 2019 voor de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer (SNL) vastgesteld en gepubliceerd. In het besluit zijn onder meer een subsidieplafond en een aanvraagperiode opgenomen.

Voor doorlopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer, volgens het 'oude' stelsel en opgenomen in de collectieve beheerplannen is een subsidieplafond vastgesteld van € 50.000. Dit budget is uitsluitend bestemd voor het indienen van de in 2019 nog van kracht zijnde subsidiebeschikking. Via dit 'oude' stelsel worden geen nieuwe aanvragen of uitbreidingsaanvragen meer gehonoreerd. Daarnaast is er een subsidieplafond vastgesteld van € 3.500 voor organisatiekosten doorlopend agrarisch natuurbeheer, voor zover het collectieve beheerplannen volgens het 'oude' stelsel betreft.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 oktober tot en met 31 december 2018, bij RVO in Zwolle.

 

In het Openstellingsbesluit zijn tevens de tarieven voor het begrotingsjaar vastgesteld.

Terug naar overzicht