Nieuws

okt
3

NWO opent call Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

Bij NWO kunnen onderzoeksconsortia voorstellen indienen over living labs rond transport, bereikbaarheid en mobiliteit. De deadline is 19 februari 2019. In aanmerking komen voorstellen rond thema’s waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Voorbeelden zijn duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Er is in totaal een budget beschikbaar van € 12.775.000.

De call is een initiatief van NWO en TKI Dinalog. Ze werken samen met de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.

 

De financiële bijdrage ligt tussen de € 1 miljoen en € 2 miljoen. Er is een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. Bij een aanvraag van de maximale subsidie bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000.

 

Voorstellen kunnen worden ingediend door senior onderzoekers aan een Nederlandse universiteit, bij een TO2-instelling of een NWO- of KNAW-instituut, of door lectoren aan een hogeschool. Publieke en/of private stakeholders moeten bij het consortium betrokken worden, maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.

 

Het inzetten van de middelen in de call Duurzame Living Labs - Fase 2: Lighthouse projecten heeft tot doel het opzetten van vernieuwende living labs waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Het gaat om inspirerende lighthouse projecten waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau, dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn.

Terug naar overzicht