Nieuws

okt
3

Kamerbrief tenders windenergie op zee 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de Regeling innovatieve windenergie op zee in 2018. Volgens planning zal eind dit jaar de tender voor kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) worden opengesteld. De minister heeft, gezien de op hand zijnde wijziging van de Wet windenergie op zee, in de afgelopen periode met bedrijven in de windenergiesector gesproken over de opzet van de regeling voor de vergunningverlening.

Met de sector zijn de ervaringen met de vorige tender (kavels I en II Hollandse Kust (zuid)) besproken, waarbij ook verbetermogelijkheden aan de orde zijn geweest. Een tender onder een nieuw regime waarin deze verbeteringen zijn opgenomen, is medio 2019 haalbaar. De interne planning van bedrijven en de toeleverende industrie is echter ingesteld op het huidige ritme van jaarlijks een tender aan het eind van het jaar. De minister is tot de conclusie gekomen dat continuïteit in de tenderagenda voorop staat. In de op te stellen regeling voor dit jaar zal een beperkt aantal wijzigingen worden aangebracht in de selectiecriteria voor de vergelijkende toets.

 

De regeling wordt op dit moment verder uitgewerkt en wordt naar verwachting in de loop van oktober in de Staatscourant gepubliceerd. De tender zal uiterlijk eind januari 2019 sluiten. Klik hier voor inzage in de Kamerbrief.

Terug naar overzicht