Nieuws

okt
3

Interreg Vlaanderen Nederland stelt Projectopvolgingstool beschikbaar

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Via verschillende programma's wordt subsidie beschikbaar gesteld. Om de voortgang van uw project te monitoren kunt u, geheel vrijblijvend, gebruikmaken van de Projectopvolgingstool.

U vindt de tool op de pagina met downloads op de website van Interreg Vlaanderen Nederland.

 

Het Interreg V-programma Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kunt u ook nog partners betrekken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam - Rijnmond.

Terug naar overzicht