Nieuws

okt
3

Zeeland wil regeling Impuls bedrijventerreinen voortzetten

Gedeputeerde Staten van Zeeland willen voor 2018 een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor de subsidieregeling Impuls bedrijventerreinen. De regeling werd in 2016 en 2017 ook al opengesteld voor aanvragen. Het beschikbare subsidiebedrag werd in beide jaren ruim overvraagd. Bovendien is de kwaliteit van de aanvragen in de tweede ronde toegenomen. De verwachting is, dat er ook de komende periode voldoende animo voor deze subsidie zal zijn.

In Zeeland zijn de bedrijventerreinen erg verspreid over de provincie en bovendien niet altijd goed bereikbaar. Daarnaast zijn veel bedrijventerreinen verouderd: er is onvoldoende parkeergelegenheid, veel leegstand of de locatie is te dicht bij dorpskernen. Met de subsidieregeling Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen Zeeland (Fonds Impuls Bedrijventerreinen) kan een vergoeding worden aangevraagd voor de herstructurering van dergelijke bedrijventerreinen. 

 

Het voorstel is één van de punten uit de Investeringsagenda van de provincie Zeeland. De investeringsagenda zal binnenkort door Provinciale Staten besproken.

Terug naar overzicht