Nieuws

okt
3

Subsidieplafond aanvragen Impulsgeldenprogramma Noord-Brabant bijna bereikt

Met het Impulsgeldenprogramma kan subsidie worden verstrekt voor een verdere duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het subsidieplafond voor dit jaar is bijna bereikt. Het programma zal worden gesloten, indien het budget voor 2017 definitief bereikt is.

In 2018 stelt de provincie naar verwachting opnieuw ruim € 1,6 miljoen subsidie beschikbaar. Het programma wordt dan weer geopend voor nieuwe aanvragen. Belangstellenden wordt geadviseerd, in de komende tijd de voor het programma benodigde projectplannen en begrotingen compleet te maken. De subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een lening, garantstelling of geldbedrag. 

 

Impulsgelden is één van de paragrafen binnen de subsidieregeling Hedendaagse cultuur Noord-Brabant. De regeling bestaat verder nog uit een paragraaf voor Crowdfunding en een paragraaf voor Kennisvouchers. Voor deze beide initiatieven is nog voldoende budget beschikbaar. Een kennisvoucher vergoedt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste € 8.000. Bij Crowdfunding is de bijdrage maximaal 30% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 20.000.

Terug naar overzicht