Nieuws

okt
3

Subsidie voor korte scholingstrajecten voor leraren in het voortgezet onderwijs

In het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesproken dat alle lessen in het vo vanaf het najaar van 2017 worden gegeven door bevoegde leraren. Ook start in de zomer van 2018 het verplichte lerarenregister. De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo, biedt subsidie aan (toekomstige) leraren om korte scholingstrajecten te volgen. Deze scholingstrajecten leiden op tot het verwerven van de bekwaamheid die nodig is voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs.

In 2017 en 2018 zullen de scholingstrajecten volledig worden vergoed. Dit vanwege het feit dat er al veel inschrijvingen zijn op grond van het beleidskader korte opleidingstrajecten vmbo-leraren, waarin wel het volledige bedrag voor een aantal trajecten dat nu onder deze regeling valt werd vergoed. Vanaf 2019 wordt de grens van een vergoeding van tachtig procent gehanteerd. De maximale bijdrage is € 6.000.

U gaat een van de volgende scholingstrajecten doen:

Terug naar overzicht