Nieuws

okt
3

Overijssel verhoogt opnieuw subsidieplafonds voor 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de subsidieplafonds voor de paragrafen 'Leerbaarheid kleine kernen' en 'Kiezen, leren en werken in de techniek' voor dit jaar verhoogd. Er kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend.

Met de subsidie Leefbare kleine kernen kan er in Overijssel een vergoeding worden aangevraagd voor fysieke maatregelen, die de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en leefbaarheid versterken in kleine kernen in de provincie. Een kleine kern is een aaneengesloten gebied met maximaal 8000 inwoners. Het nieuwe subsidieplafond bedraagt € 750.000.

 

De subsidie Kiezen, leren en werken in de techniek van de provincie Overijssel is bedoeld voor activiteiten, die het technisch onderwijs of het werken in de technische sector bevorderen. Er is vanaf nu ook budget beschikbaar voor het opzetten, uitvoeren of in stand houden van een duurzaam ontwikkelingsprogramma voor vrouwelijke techniekstudenten. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 200.000. De bijdrage is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De activiteiten dragen bij aan een samenhangend concept van beurzen, mentorships en persoonlijke ontwikkeltrajecten.

Terug naar overzicht