Nieuws

okt
3

Meer subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Overijssel

Van 16 oktober tot en met 15 november 2017 kan er in Overijssel weer subsidie worden aangevraagd voor maatschappelijke initiatieven, die bijdragen aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van de provincie. Gedeputeerde Staten hebben het eerder vastgestelde subsidieplafond met ruim € 150.000 verhoogd. Er is nu € 570.551 beschikbaar.

De subsidie 'Samen voor elkaar - lokaal geleerd, provinciaal gedeeld' kan worden aangevraagd voor activiteiten, die betrekking hebben op:

  • gezond bewegen: een beweegvriendelijk Overijssel, waarbij inwoners worden aangespoord om te bewegen, waarbij het bewegen bijdraagt bij aan de gezondheid;
  • zelfstandig leven: de (economische) zelfredzaamheid van inwoners en dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving;
  • noaberschap: de inzet van vrijwilligers, lokale initiatieven voor de eigen leefomgeving of nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van leefbaarheid, waarbij het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel een impuls krijgt.

Per aanvrager kan minimaal € 1.000 en maximaal € 3.000 worden verstrekt.

Terug naar overzicht