Nieuws

okt
3

Nieuwe STW Perspectief ronde 2016/2017

Technologiestichting STW heeft een nieuwe Perspectief ronde geopend. Deadline voor het indienen van een programma-initiatief is 3 november 2016. In totaal is er een budget beschikbaar van € 16,5 miljoen. De minimale omvang van de STW-bijdrage per programma is € 1.500.000, de maximale bijdrage € 4.000.000. De maximale STW-bijdrage per project bedraagt € 750.000.STW stelt de Perspectiefronde 2016/2017 alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de negen Topsectoren worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen de Topsectoren geformuleerde roadmaps/ innovatieagenda’s. De negen Topsectoren zijn: HTSM, Chemie, Water, Energie, Life Sciences & Health, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Creatieve industrie.
 
Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.
 
De doelstellingen van Perspectief zijn:

De ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
Het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen meerdere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
Het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en;
Het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door maatschappelijke organisaties en (eind)gebruikers.

De richtlijnen voor deze ronde zijn hier beschikbaar.

Terug naar overzicht