Nieuws

okt
3

Utrecht, Groningen en Drenthe publiceren wijzigingen in regelingen natuurbeheer

Diverse provincies hebben in hun provinciale bladen wijzigingen bekendgemaakt op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Drenthe en Groningen hebben de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor 2015 voor natuur- en landschapsbeheer gepubliceerd. Groningen publiceerde tevens een inhoudelijke wijziging op de regeling. Ook Utrecht heeft een wijziging in de subsidie voor natuur- en landschapsbeheer uitgegeven.

Met de subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SNL) wordt subsidie verstrekt gericht op het beheer van Natuur en Landschap. De provincie bepaalt in welke gebieden beheerders subsidie kunnen krijgen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via SNL. Zij maakt hiervoor een Natuurbeheerplan, waarin de natuurbeheer- en landschapstypen voor alle percelen en terreinen vastliggen.

Drenthe en Groningen hebben subsidieplafonds, aanvraagperiode en tarieven vastgesteld voor natuur- en landschapsbeheer en voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De subsidieplafonds en tarieven voor 2015 zijn voor beide provincies slechts van toepassing op bepaalde onderdelen van de regeling.
In Drenthe kunnen nog dit jaar aanvragen voor natuurbeheer en collectief agrarisch natuurbeheer worden ingediend. De aanvraagperiode loopt van 15 november tot en met 31 december 2014. In Groningen kunnen in dezelfde periode aanvragen worden ingediend voor natuurbeheer en agrarisch beheer. Het indienadres is in alle gevallen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Zwolle.
Daarnaast kunnen in Drenthe tussen 15 november en 31 december 2014 aanvragen worden ingediend voor een uitbreiding van de lopende beschikking voor natuur- en landschapsbeheer, op het adres waar de eerdere aanvragen voor deze regeling ook werden ingediend.

Zie voor meer informatie het Provinciaal blad van Groningen of Drenthe.

Groningen en Utrecht publiceerden beiden een wijziging op beide onderdelen van de SNL: de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer en de Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap. De aanpassingen gelden vanaf 1 oktober 2014 en hebben vooral betrekking op tekstuele wijzigingen. Zo is de in de wet genoemde Dienst Regelingen inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is in de praktijk de wens ontstaan om subsidie overdracht ook via een samenwerkingsverband te laten verlopen. Voor meer informatie over deze wijzigingen zie de publicatie van de SKNL Utrecht, de SVNL Utrecht en de SKNL en SVNL van Groningen.

Terug naar overzicht