Nieuws

okt
3

Regeling fonds energiebesparing huursector gepubliceerd

Met de Regeling fonds energiebesparing huursector wordt een extra impuls gegeven aan investeringen in energiebesparing in de huursector. Woningcorporaties en verhuurders die tenmiste vijf woningen renoveren tot zeer energiezuinige woningen kunnen in aanmerking komen voor een lening met lage rente. Het fonds is een onderdeel uit het Woonakkoord dat in februari 2013 werd gesloten. Op 1 juli 2014 ging de subsidieregeling voor energiebesparing sociale huursector open. Verhuurders van ‘sociale’ huurwoningen mogen de subsidie en lening combineren indien voldaan wordt aan de voorwaarden van beide regelingen.

De regeling biedt een steun in de rug voor projecten met een zeer hoge energiebesparingsambitie. Er is voor gekozen om binnen de groep verhuurders het fonds specifiek te richten op de koplopers in energiebesparing. Het beschikbare bedrag van € 75 miljoen is in verhouding tot de investeringsopgave in de huursector klein en past beter bij de kleine groep van koplopers. Het fonds heeft op deze manier een duidelijk toegevoegde waarde op de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De STEP moet verhuurders in de sociale sector op een zo breed mogelijke schaal stimuleren om woningen met een slecht energielabel te renoveren. Hiertoe worden energieprestatieverbeteringen tot en met label A gesubsidieerd. Verhuurders die ver willen gaan in de renovatie kunnen op grond van de onderhavige regeling bovenop de subsidie op basis van de STEP (een subsidie in de vorm van) een lening krijgen.

De sociale huurwoningen van woningcorporaties moeten na renovatie minimaal energielabel A+ hebben en tenminste 4 energielabelstappen zijn verbeterd. Voor de huurwoningen van overige verhuurders en de ‘vrije sector huurwoningen’ van woningcorporaties geldt dat ze na renovatie minimaal energielabel A moeten hebben en tenminste 3 energielabelstappen zijn verbeterd.

U kunt een lening aanvragen voor maximaal 25% van de door u gemaakte projectkosten. Hierbij geldt een maximum van €15.000 per woning. Een aanvraag voor een lening dient minimaal € 75.000 te zijn. Er geldt een maximum bedrag per aanvrager van € 8 miljoen over de looptijd van deze regeling. Woningcorporaties kunnen vanaf 6 oktober 2014 gebruik maken van het fonds. Overige verhuurders kunnen vanaf 17 november 2014 een lening aanvragen.

Terug naar overzicht