Nieuws

okt
3

Nieuwe aanvraagronde Ecologie Stedelijke Vernieuwing geopend

Private en publieke partijen kunnen tot en met 10 november 2014 weer voorstellen indienen in het kader van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing. De initiatieven moeten aantonen, hoe in een gebied een nieuwe dynamiek en wisselwerking ontstaat voor stedelijke vernieuwing. Zowel publieke als private partijen kunnen een voorstel indienen. Per project is maximaal 10.000 beschikbaar.

In principe kunnen alle belanghebbenden uit het betrokken gebied een aanvraag inzenden. Dit kunnen bewoners, ondernemers of verenigingen zijn, maar ook banken en verzekeraars. Een voorwaarde voor toekenning is, dat aan ieder initiatief tenminste één private partij deelneemt, waarbij de investering (financieel en / of in capaciteit) minimaal gelijk is aan de publieke investering.

Het is de derde keer dat er een oproep voor dit thema wordt geopend. In de eerste en tweede ronde werden al circa 100 voorstellen ingediend.
Hiervan werden er in de eerste ronde acht gehonoreerd en in de tweede ronde zes. De oproep wordt georganiseerd door Platform31, dat namens het ministerie van Binnenlandse Zaken optreedt op als beheerder van het budget.

Terug naar overzicht