Nieuws

okt
3

Kamerbrief over transitie Technologische Top Instituten

De brief bevat een toelichting op de achtergrond, de aanpak en de (eenmalige) middeleninzet voor de transitie van de Technologische Top Instituten (TTI’s). TTI’s waren tijdelijk gefinancierde samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderzoekers aan gezamenlijke onderzoeksthema’s werkten. Voordelen van de TTI’s waren bijvoorbeeld meerjarige onderzoeksprogramma’s over de gehele kennisketen, kenniscirculatie, grote betrokkenheid van de industrie, en de netwerkfunctie, ook op Europees vlak en internationaal. Hoewel met de TTI’s goede resultaten zijn neergezet, waren deze initiatieven niet ingebed in de reguliere kennisinfrastructuur.

In 2010 heeft het vorige kabinet aangekondigd dat het de subsidies aan de TTI’s na 2012 niet langer zou voortzetten. In plaats daarvan zet het kabinet in op structurele samenwerking met de reguliere kennisinfrastructuur, met name NWO en de publieke instituten voor toegepast onderzoek.

Het kabinet, bedrijven en kennisinstellingen willen echter wel dat de succesfactoren van de TTI’s behouden blijven. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vorig jaar de topteams van alle
topsectoren verzocht om, indien dit in de betreffende sector speelt, een transitieplan in te dienen met het doel om de bewezen sterktes van de TTI’s onderdeel te laten worden van de reguliere kennisinfrastructuur. De topsectoren Agri&Food, Chemie, Energie, HighTech Systems&Materialen, Logistiek, Life Sciences&Health, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en Water hebben elk een transitieplan ingediend. De transitie bestrijkt een periode van drie tot vier jaar waarin de succesfactoren van de TTI’s en andere PPS-initiatieven zullen (mee)bewegen naar een nieuwe structuur van werken via de TKI’s en de publieke kennisinfrastructuur. Deze beweging vraagt tijd. Gedurende de transitieperiode wordt hiervoor een eenmalige ondersteuning geboden.

Het privaat-publieke onderzoek dat voorheen in TTI-verband tot stand kwam en werd gefinancierd, zal nu met inzet van de bestaande kennisinfrastructuur worden ingevuld. Voor dit nieuwe PPS-onderzoek en activiteiten als netwerkvorming en kennisoverdracht heeft het ministerie van Economische Zaken  € 45 miljoen gereserveerd uit bestaande middelen voor PPS. Daarnaast stellen de ministeries van VWS en IenM middelen ter beschikking gedurende de transitieperiode.

Klik hier voor inzage in de kamerbrief.

Terug naar overzicht