Nieuws

okt
3

900.000 voor sectorplan klantenservice

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor twee jaar 900.000 ter beschikking aan de Klantenservice Federatie (KSF) in het kader van het sectorplan. De brancheorganisatie voor bedrijven die dagelijks te maken hebben met klantcontact gaat de subsidie gebruiken om medewerkers op middelbaar en hoger onderwijsniveau op te leiden. Ook zal de KSF een deel van het geld besteden aan het interesseren van jongeren voor een baan binnen het werkveld klantenservice.

De subsidie is aangevraagd samen met het OOCC, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor contactcenters. De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen. Het doel van deze regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. Hiervoor is in totaal € 600 miljoen beschikbaar, waarbij geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend in tijdvakken. Het tweede tijdvak was geopend van 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014. De openstelling van het derde en laatste tijdvak zal in 2015 zijn.

Terug naar overzicht