Nieuws

okt
3

40 miljoen extra voor huishoudelijke hulp toelage

Staatssecretaris Van Rijn van VWS en minister Asscher van SZW melden in een brief aan de Tweede Kamer dat het budget voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT) met 40 miljoen verhoogd wordt. Hiermee komt het totale budget voor de jaren 2015 en 2016 op 190 miljoen. Het kabinet hecht grote waarde aan een snelle en succesvolle inzet van het nieuwe instrument en daarom worden de budgettaire mogelijkheden voor de inzet van de HHT verruimd.

Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, hebben veel gemeenten plannen gemaakt om te kunnen profiteren van de HHT. Inmiddels hebben 108 van de 154 gemeenten een plan ingediend. Als deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan zou dit ertoe moeten leiden dat op jaarbasis gemiddeld ca. 14.000 mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in de komende twee jaar. Gemeenten kunnen nog tot 15 oktober a.s. plannen indienen. Een overzicht van aanvragende regio's en gemeenten is hier te vinden.

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) treedt 1 januari 2015 in werking. Met de WMO 2015 kunnen ouderen en mensen met een beperking passende ondersteuning krijgen, in de vorm van begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Door deze ondersteuning kunnen worden deze mensen in staat gesteld langer thuis te blijven wonen. De wet draagt er tevens aan bij, dat de langdurige zorg betaalbaar blijft. Het kabinet stelt in 2015 en 2016 geld beschikbaar voor de HHT. Deze toelage wordt aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om op die manier zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden.

Klik hier voor inzage in de Kamerbrief over stand van zaken huishoudelijke hulp in de zorg.

Terug naar overzicht