Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
3

Gecorrigeerde versie van het aanvraagstramien subsidietender Matra CoPROL gepubliceerd

Organisaties die een aanvraag willen indienen voor de subsidietender Tweede Fase Matra CoPROL die op 19 juli 2013 in de Staatscourant (nr. 20461) is gepubliceerd, zijn verplicht het daarbij horende aanvraagstramien te gebruiken bij hun aanvraag. Van dit aanvraagstramien is nu een gecorrigeerde versie beschikbaar. In de vorige versie stond per vergissing onder programmatoets P.5.A dat outputs onder span of influence dienden te vallen. Aanvragen voor deze tender kunnen nog tot en 18 oktober worden ingediend.

De overkoepelende beleidsdoelstelling van Matra CoPROL is het versterken van de capaciteit van overheidsinstellingen in landen in Zuidoost-Europa met EU-toetredingsperspectief om te voldoen aan de politieke Kopenhagencriteria door middel van samenwerking met Nederlandse (semi-)overheids-instellingen.
Met ingang van 2012 wordt het Matra-programma alleen nog ingezet ten behoeve van pre-accessielanden in Zuidoost-Europa: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.

Terug naar overzicht