Nieuws

sep
3

Stikstofparagraaf POP3 Overijssel weer open voor aanvragen

De provincie Overijssel heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel (POP3OV).

Het betreft een openstelling van paragraaf 3.10 van de regeling, oftewel de Regeling niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof. De openstelling loopt van 6 september tot en met 5 november 2021. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 4 miljoen.

Op basis van de openstelling kunnen (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten subsidie aanvragen voor natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan het beter bestand maken van de habitats in de Natura 2000 gebieden tegen stikstofdepositie. Dit betreffen de natuurherstelmaatregelen die zijn opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen gericht op natuurherstel met een aangetoonde directe link met de landbouw. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht