Nieuws

sep
3

Nieuwe openstelling voor betere ventilatie van schoolgebouwen

Er is een wijziging van de de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) gepubliceerd.

De regeling voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor projecten betreffende het verbouwen van bestaande schoolgebouwen in het funderend onderwijs waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Hieronder vallen ook maatregelen met betrekking tot ventilatie van schoolgebouwen.

Met de wijziging wordt het uitkeringsplafond verhoogd en wordt de regeling opnieuw opengesteld. Daarnaast is de looptijd van de projectperiode aangepast. Een project waarvoor een uitkering wordt verleend dient uiterlijk 31 augustus 2022 te starten en uiterlijk 31 augustus 2024 afgerond te zijn. Ook voor aanvragen die reeds beschikt zijn is de projectperiode aangepast.

Het uitkeringsplafond is opgehoogd met een bedrag van € 98.500.000. Het kabinet heeft besloten deze middelen vanuit 2023 naar voren te halen. De middelen zijn een onderdeel van het totale budget van € 360 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor het verbeteren van ventilatie op scholen. De nieuwe aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Over de regeling
De regeling is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd.

Terug naar overzicht