Nieuws

sep
3

NWO steunt Chinees-Nederlands onderzoek naar verticale landbouw

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Chinese Academy of Sciences (CAS) hebben de gezamenlijke oproep 'Vertical Farming' gepubliceerd.

In het kader van deze oproep nodigen de organisaties consortia van Nederlandse en Chinese onderzoekers, in samenwerking met maatschappelijke partners uit de publieke en/of private sector, uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van (de ontwikkeling van) verticale landbouw. Vanuit NWO is een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar.

Stedelijke gebieden krijgen in de toekomst te maken met een groeiende vraag naar lokaal geproduceerd, duurzaam, veilig en gezond eten. Verticale landbouw kan hiervoor een oplossing bieden, omdat het de productie van vers eten in stedelijke gebieden mogelijk maakt en kan bijdragen aan een meer circulair voedselproductiesysteem. Deze call focust op mogelijkheden om verticale landbouw verder te ontwikkelen. Het gezamenlijke Chinees-Nederlandse onderzoek dient bij te dragen aan wetenschappelijke kennis en duurzame, innovatieve oplossingen met een hoge potentie voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Tegelijkertijd draagt het onderzoek bij aan de duurzame onderzoekssamenwerking tussen China en Nederland.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit minimaal een senior onderzoeker van een Nederlandse onderzoeksinstelling (die optreedt als Principal Investigator aan Nederlandse zijde), een senior onderzoeker van een instituut of universiteit van de Chinese Academy of Sciences (die optreedt als Principal Investigator aan Chinese zijde), een medeaanvrager aan Nederlandse zijde, een medeaanvrager aan Chinese zijde en een maatschappelijke partner (uit de publieke of private sector, zoals een lokale overheid of bedrijf).

Bij NWO kan per project € 700.000 worden aangevraagd. Het budget dat bij NWO wordt aangevraagd dient te worden opgesteld conform de modules. De volgende modules zijn beschikbaar voor deze oproep: personele kosten, materieel, investering, valorisatie/impact en internationalisering. Het budget wordt gematcht vanuit CAS.

Aanvragen dienen zowel bij NWO als bij CAS te worden ingediend, door respectievelijk de Nederlandse en Chinese hoofdaanvrager. De deadline is 14 januari 2021, 14.00 uur.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/cooperation-china-the-netherlands-cas/cooperation-china-the-netherlands-cas.html

Terug naar overzicht