Nieuws

sep
3

Nog € 95 miljoen subsidie beschikbaar voor aardgasvrije huurwoningen

Vanaf 1 mei 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

De regeling stimuleert zowel opschaling en versnelling van het aardgasvrij maken van huurwoningen en het aansluiten op warmtenetten van die woningen, als het volledig aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet. Voor de regeling is voor de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023 een subsidiebudget van € 194,3 miljoen beschikbaar.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er tot en met 31 augustus 2020 in totaal 84 aanvragen voor de regeling zijn ingediend. Er is inmiddels voor € 33.960.123 aan subsidie verstrekt, en met de nog openstaande aanvragen wordt € 65.318.802 geclaimd. Als deze aanvragen worden toegekend, is er nog € 95.021.075 beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-verhuurders

Terug naar overzicht