Nieuws

sep
3

Plafonds studiejaar 2018-2019 Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieplafonds voor het studiejaar 2018-2019 voor de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) zijn gepubliceerd.

Concreet zijn de volgende deelplafonds vastgesteld:

  • mbo, beroepsbegeleidende leerweg: € 196.848.000;
  • hbo techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, en landbouw en natuurlijke omgeving: € 3,1 miljoen;
  • wetenschappelijk onderwijs: € 2,8 miljoen;
  • voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg: € 1,3 miljoen.


Indien een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verstrekt, kan het resterende bedrag naar verhouding van de budgetten gelijkelijk worden verdeeld over de overige budgetten.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Terug naar overzicht