Nieuws

sep
3

ERC kent € 621 miljoen toe aan 408 startende wetenschappers

De Europese Onderzoeksraad (European Research Council - ERC) heeft aan 408 startende wetenschappers uit 51 verschillende landen zogeheten ERC Starting Grants toegekend.

De beurzen bedragen maximaal € 2,5 miljoen (inclusief maximaal € 1 miljoen voor buitengewone kosten). In totaal is € 621 miljoen toegekend.

Met ERC Starting Grants helpt de ERC startende wetenschappers (twee tot zeven jaar na hun PhD) hun eigen onderzoek/onderzoeksgroep op te zetten. De beurzen zijn beschikbaar voor uit alle landen van de wereld afkomstige onafhankelijke onderzoekers, zodat zij hun onderzoeksprojecten in Europa kunnen uitvoeren.

Alle terreinen van fundamenteel wetenschappelijk en technologisch onderzoek die binnen het bereik van Horizon 2020 vallen, met inbegrip van engineering, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, komen in aanmerking.

Kijk voor meer informatie op: https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019

Terug naar overzicht