Nieuws

sep
3

Zeeland wijzigt subsidie voor natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een wijziging op de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNVL) 2010 gepubliceerd. Door een aantal kleine aanpassingen kunnen de lopende subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer onder de SVNL 2010 correct worden uitgediend. De wijzigingen hebben betrekking op onder meer de bepalingen voor communautaire richtsnoeren en staatssteun, de overdracht aan een andere beheerder en de goedkeuring van het collectief beheerplan of een wijziging daarvan.

De SVNL 2010 is een onderdeel het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Hiermee verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland.

Terug naar overzicht