Nieuws

sep
3

Subsidie asbestdak eraf, zonnepanelen erop Drenthe verlengd

De provincie Drenthe heeft besloten, de regeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop' te verlengen. Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2016 worden ingediend, door (voormalig) agrarisch ondernemers en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Ook is de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond en de zonnepanelen moeten zijn geplaatst, verlengd. De nieuwe deadline hiervoor is 31 december 2016. De wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal blad.

De stimuleringsregeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken bespoedigd.


De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen.

Terug naar overzicht