Nieuws

sep
3

SNN honoreert 18 projecten uit eerste 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015'

De eerste 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015' van het Operationeel Programma Noord-Nederland 2014-2020 liep van 12 januari tot 1 mei 2015. In totaal is er 8 miljoen beschikbaar om het MKB te ondersteunen in het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten. Ruim 4,3 miljoen van dit budget is nu toegekend aan 18 projecten. Het resterende bedrag wordt ingezet bij nieuwe stimuleringsregelingen voor het MKB. Deze herfst start een MKB-regeling voor met name kleinere onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. In het najaar zal het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bekendmaken welke subsidieregelingen in 2016 beschikbaar komen.


Klik hier voor meer informatie over de gehonoreerde projecten.

Het Operationeel Programma Noord is het Europese programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt Noord-Nederland financiële steun van de EU voor de programmaperiode 2014-2020. Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal. De doelstellingen van het programma zijn heel specifiek omschreven en ‘SMART’ geformuleerd. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking.

Terug naar overzicht