Nieuws

sep
3

Premiekorting van 2.000 voor arbeidsbeperkten in 2016

De harmonisering van de instrumenten van de Participatiewet leidt er waarschijnlijk toe organisaties premiekorting mogen gaan toepassen voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze premiekorting zou dan wel lager worden dan hij nu is, namelijk 2.000. Eerder was er nog sprake van dat de korting 1.800 op jaarbasis zou gaan bedragen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het wetsvoorstel.

Voor bepaalde groepen werknemers, zoals Wajong’ers, mag een werkgever per 1 januari 2016 waarschijnlijk veel minder premiekorting toepassen dan nu het geval is. Hoewel het nieuwe bedrag van deze mobiliteitsbonus maximaal € 1.800 per werknemer per jaar zou zijn, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat dit verhoogd wordt naar maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Dit is mogelijk door de financiële ruimte die ontstaat doordat meer werknemers onder het nieuwe, lagere bedrag gaan vallen.

Terug naar overzicht