Nieuws

sep
3

Geen subsidie meer mogelijk voor uitkoop theater en muziek in Friesland

Het subsidieplafond van de regeling Uitkoop theater en muziek in Friesland is zo goed als bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. De regeling was bedoeld om het uitkooprisico van programmerende instanties in de provincie te verlagen, om zo de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunstvoorstellen te stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten te vergroten. Er was 30.000 beschikbaar.

Uitkoop theater en muziek is één van de paragrafen binnen het hoofdstuk cultuur van de subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Vanuit deze regeling kan Friesland subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van de Friese Taal, cultuur, onderwijs en sport.

Terug naar overzicht